Actiefww Limburg

Vriendengroep door en voor Weduwen & Weduwnaars

Als je door verdriet

wordt neergeslagen.

Het waarom van dit aan

niemand kun vragen.

Dan is het goed dat je zoveel

goede mensen ziet.

Ook al vinden zij de

juiste woorden niet.

Welkom


Actief Weduwen & Weduwnaars.

Vriendengroep door en voor weduwen en weduwnaars Limburg


 

Beste Mevrouw, Meneer.


 

Het ‘alleenstaan’ in een gezin, met of zonder kinderen valt niet mee.

Samen met verdriet dat men te verwerken krijgt

wordt men soms geconfronteerd met een gevoel

van ‘niet worden begrepen’ door familie of omgeving.

Dit kan tot gevolg hebben dat men zich opsluit

tussen de ‘muren’ waar men zich veilig voelt.

Het gevolg hiervan is het totale isolement.

Iedereen blijft weg, men begrijpt U niet.

 


Zich daarvan bewust,

besloten enkele weduwen en weduwnaars ‘belangeloos’

een vriendengroep van lotgenoten op te richten

om voor elkaar een steun te zijn

in deze fase van het leven.

 


Onze vriendengroep is GEEN vereniging

en kreeg de naam ACTIEFWW LIMBURG

 


Men kan terecht voor meer inlichtingen

 

Dit is geheel vrijblijvend!


Nog veel sterkte